Med hjerte og engagement

Bag Vestergaard Regnskab & Rådgivning står Bent Vestergaard, der har over 50 års erfaring og ekspertise som revisor, heraf hovedparten af sin karriere som partner i et større, godkendt revisions- og rådgivningsfirma i Viborg.

Gennem otte år har Bent Vestergaard været formand for Danske Revisorer – nu FSR Danske revisorer –med 3.300 medlemmer og Danmarks største revisorforening.

Mange års erfaring

Som dybt engageret i sit fag har Bent Vestergaard desuden siddet 14 år i den nu nedlagte Revisorkommission. Her var han blandt andet rådgiver for Erhvervsministeriet og Erhvervsstyrelsen og opgaveforfatter og censor ved skriftlige og mundtlige eksaminer for godkendte revisorer.